Home
Home
History
Board of council
Conference
Guideliness & Recommendations
Rearch & Publication
Email

Chinese Website
 

Board of Council

       

HomeBoard of Council

President Chyong-Hsin Hsu
Honorary President Tsu-Fuh Yeh
Honorary Director Kuo-Inn Tsou, Bai-Horng Su
Standing Directors Chyi-Her Lin, Reyin Lien, Wu-Shiun Hsieh, Chung-Bin Huang
Directors Shih-Ming Chu, Yuh-Jyh Lin, Hung-Chih Lin, Wen-Jue Soong, Jia-Yuh Chen,
Chih-Cheng Chen ,Hung-Chieh Chou, Po-Nien Tsao, San-Nan Yang, Shu-Chi Mu
Standing Supervisor Mei-Yung Chung
Supervisor Ming-Chih Lin, Jui-Hsing Chang, Peng-Hong Yang, Chien-Chou Hsiao
Secretary General Hung-Yang Chang
Deputy Secretary-General Yung-Chieh Lin, Hsiang-Yu Lin, Chien-Yi, Chen, Yu-Hsun Chang, Chun-Chih Peng
Secretaries Ming-Jung Hsieh, Ya-Shan Lin, Pei-Ying Jao
top
  No.3-17, Sec. 1, Zhongshan Rd., Tanzi Dist., Taichung City 427, Taiwan (R.O.C.)
  Tel:8864-2535-3442,Fax:8864-25357224 E-mail:neonatology_569@yahoo.com.tw