Home
Home
History
Board of council
Conference
Guideliness & Recommendations
Rearch & Publication
Email

Chinese Website
 

Board of Council

       

HomeBoard of Council

President Bai-Horng Su
Honorary President Tsu-Fuh Yeh
Honorary Director
Standing Directors Chyi-Her Lin, Wu-Shiun Hsieh, Chyong-Hsin Hsu, Hung-Chih Lin
Directors Yuh-Jyh Lin, Kuo-Inn Tsou, Jia-Yuh Chen, Hsiao-Neng Chen, Chao-Huei Chen,
Chung-Bin Huang, Shu-Chi Mu, Po-Nien Tsao, Jui-Hsing Chang, Chung-Ming Chen
Standing Supervisor Chun-Chih Peng
Supervisor Mei-Yung Chung, Hung-Chieh Chou, Li-Jung Fang, Peng-Hong Yang
Secretary General Hsiang-Yu Lin
Deputy Secretary-General Hung-Yang Chang, Chien-Chou Hsiao, Chih-Cheng Chen, Yu-Hsun Chang
Secretaries Ming-Jung Hsieh, Ya-Shan Lin, Pei-Ying Jao
top
  No.3-17, Sec. 1, Zhongshan Rd., Tanzi Dist., Taichung City 427, Taiwan (R.O.C.)
  Tel:8864-2535-3442,Fax:8864-25357224 E-mail:neonatology_569@yahoo.com.tw